Podolog atamaları

Sevgili Meslektaşlarım, podolojı bölümünde okuyan ögrenciler, podoloji mesleğine katılma isteği olanlar,

2008 yılından bu yana Podoloji mesleğini Türkiye’de iyi bir noktaya getirmek için Podoloji Derneği olarak çok çalıştık ve çok emek verdik.

Bugün geldiğimiz noktada emek emek nakşettiğimiz, parlak bir gelecek yaratmak için hazırladığımız mesleğimizin içerisinde bu emekleri parçalamak isteyen hatta tıp camiasında oluşturduğumuz itibarı zedelemeye çalışanlar bulunmaktadır. Bu konuda da mücadelemize devam edeceğiz.

Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar yüksek verim ile hala devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı’nda şu an yürütülen çalışmanın kapsamını; eğitim,özlük hakları ve çalışma koşulları,malpraktis gibi konular da oluşturmaktadır.

 Podolojı Derneği’nin çalışmaları  sonucunda 20 Bin Sağlık Personeli ataması içerisinde Podologların da yer   alacağını Bakanlığımızdan teyit ettik.

Camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

 

Bir çatı altında olduğumuzda daha güçlü olabileceğimizi, Podoloji mesleğini daha iyi bir noktaya taşıyabileceğimizi düşünüyorum ve bunun önemine bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. Atamanın içerisinde Podologların da bulunması mesleğimiz adına oldukça sevindirici bir gelişmedir. Mesleğimizin tanınması, yaygınlaşması ve gelişmesi açısından da önemli bir aşamadır. Ancak bundan sonraki basamak olan Podolog atamalarının sonrasında, Podolog'un statüsü, çalışma koşulları gibi özlük haklarının bulunduğu  birçok başlığın da süreç boyunca geride bıraktığımız her basamak gibi önemli bir başka çalışmayı gerektirdiği aşikârdır. Bu çalışmaların her bir aşamasında birlik içerisinde ve daha güçlü bir şekilde yol almak bundan sonrasında mesleğimizi  hep birlikte daha iyi noktalara tasımak en büyük temmenimizdir.

Sevgili Meslektaşlarım; daha güzel haberlerle, daha güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Podoloji Derneği Başkanı Derya Çoban