Hakkımızda

Podoloji Derneği 2008 Ocak ayında, Türkiye Cumhuriyeti Kanun Hükümleri çerçevesinde Derya ÇOBAN tarafından Ankara’da kurulmuştur ve aynı zamanda faaliyete geçmiştir. Derneğimiz kuruluşundan bugüne kadar ki kısa bir süre zarfında çok önemli ulusal başarılara imza atmıştır.

Podoloji Derneği Ulusal Projeler ve Yaptığımız Çalışmaların (2008-2018) Raporları


(2007-Ankara-Derya ÇOBAN)

20 Kasım 2007 tarihinde Gazi Üniversitesi, MEF Salonu’nda ‘Batık Tırnak Tedavisi’ üzerine gerçekleştirdiğimiz başarılı bir seminer düzenledik. Bu seminere birçok üniversite öğrencisi ve öğretim üyeleri katılım gerçekleştirilmiştir.


(2007-Ankara-Derya ÇOBAN)

Podoloji Derneği kurulmadan önce Derya Çoban’ın şahsi olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na müracaatı ile Türk Tıp Terimleri sözlüğünde PODOLOJİ ve PODİATRİ tanımı yapılarak kayıt altına alındı.


(2008-Ankara-Podoloji Derneği)

Ulusal meslek standardı oluşturulması için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve karar veren sektör komitelerinde görev almak için ve Podolog meslek standardının oluşması için MYK’ya dosyamızı teslim ettik.


(2008-Ankara-Podoloji Derneği)

Sağlık Bakanlığı’na podolog mesleğinin tanımını, Dünya’daki eğitim örneklerini, bilimsel verilerle uygulama alanlarını anlatan ve bu bağlamda Türkiye’de podologlara duyulan ihtiyaçları anlatan dosyaları hazırladık ve teslim ettik.


(2009-2014-Podoloji Derneği)

Ankara ve diğer şehirlerdeki üniversite yöneticilerine podoloji eğitiminin içeriklerini ve Türkiye’de podoloji branşının önemini anlatan toplantılar yaptık.


(2011-Podoloji Derneği)

Podologların multidisipliner ekip içinde yer alacağı Endokrinoloji, Dermatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji kliniklerinde seminerler düzenledik ve Türkiye'de Podoloji eğitimi verilmesinin hekim ve hastalarının açısında faydalarını anlattık.


(2011-Podoloji Derneği)

Sağlık Bakanlığı’yla yürüttüğümüz her aşamasında bulunduğumuz çalışmalarımız neticesinde 06/04/2011 tarih 6225 sayılı kanunun 9.madde(e) bendinde ‘ Podoloji’ ve ‘Podolog’ kavramlarının tanımı yapılmıştır. Podolog meslek kanunumuz T.C Resmi gazetesinde yayınlamış ve yürürlüğe girmiştir.


2011-2015-Podoloji Derneği

Kanun öncesi podologluğa ait iş ve işlemleri yapanların hak kaybını gidermek için (2011-2015 tarihleri arasında) birçok kurumla (TBMM, Sağlık Bakanlığı gibi) yazışmalar ve görüşmeler yapılmış ancak yeterli çoğunlukta insan olmaması nedeni ile bu çalışmadan pozitif bir netice alınamamıştır.


2011-2013-Podoloji Derneği

Podoloji Meslek Yönetmeliği’nin hazırlanması için komisyon katılımcılarının belirlenmesi ve Sağlık Bakanlığı ile Podoloji Meslek Yönetmeliği’nin hazırlanması.


2016-09-Ankara- Derya ÇOBAN

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile 1.Basamak Sağlık personeli olarak Sağlık Yaşam Merkezlerine, Podolog atanmasına ilişkin çalıştay birçok farklı branşlarda sağlık çalışanı ve STK başkanlarının da katılımı ile gerçekleşmiştir. İlgili birime podoloji odası fiziki koşulları, ergonomi, çalışma saatleri gibi konuları içeren dosya teslim edildi.


(2018-Podoloji Derneği)

UDAİS, Uluslararası Podoloji Deneyimi başlıklı sunumla Podolojinin Dünyadaki ve Türkiyedeki tarihi ile ilgili sunum yapılmıştır.

 

 

  • Merkezi Podologlar ve Ayak Bakımcıları Derneği – Almanya (Zentral Verband der Podologen und Fußpfleger Deutschland e.v.)
  • Almanya Podologlar Eyalet Derneği Berlin-Brandenburg – Almanya (Verband Deutscher Podologen e.v. Landesverband Berlin-Brandenburg)
  • Enternasyonal Birlik Eğitim Kurulusu-Almanya (Internationaler  Bund Bildungszentrum e.v.)