Podoloji Derneği Altyapı Oluşturma ve Güçlendirme Çalışmaları

1.    Güncel Finans Kaynakları

Derneğin gelirlerinin giderlerini karşılaması tüzük gereğince esastır. Dernek gelirleri bir bankada açılan hesapta tutulur.

  • Aylık üyelik aidatları.
  • Şahıslardan ve firmalardan alınan, maddi ve manevi destekler ile bütçe katkıları.

2.    Planlanan Finans kaynakları

  • Üye aidatları,
  • Derneğimizin ulusal düzeyde gerçek veya tüzel kişilere vereceği kurs ve seminer gibi hizmetler karşılığında alınacak ücretler,
  • Yayın, marka, ilan ve lisanslardan alınacak ücretler,
  • Dernek gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,

Türkiye Merkezi Finans ve İhale Birimi desteği ile ortaklaşa gerçekleştirilmesi amaçlanan ulusal projeler için Avrupa Birliği’nden derneğimize alınacak finansal yardımlar.