Kurucumuz Derya Çoban

1608845549-dc.png

Podoloji Derneği kurucumuz Derya Çoban; Lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra, Almanya’ya Podologluk eğitimi için gitmiş tırnak deformasyonları ve ayak hastalıkları ve çözümleri ile ilgili eğitim almıştır. Almanya da aldığı Podoloji diplomasına ek olarak Türkiye de  ilgili olan Üniversitelerden Podoloji bölümünden Podolog diplomasını almıştır.Podolog olarak mesleki  hayatına, 2002 yılında kurmuş olduğu Derya Çoban Ayak Sağlığı Merkezinde başlamıştır.

Birçok ülkede eğitimi verilen Podoloji’nin Ülkemizde eğitiminin olması için Derya Çoban tarafından 2008 yılında Podoloji Derneğini kurulmuştur.Ülkemizde yeni bir Sağlık Mesleği olan Podolojinin oluşumunu ve Podoloji Derneğinin kuruluşunu Derya Çoban tarafından şöyle tanımlanmaktadır“şahsımın,Türkiye’de sağlık meslekleri alanında Podolog sağlık mesleki eğitimi mutlaka olmalı düşüncesisinin,eyleme dönüşmesidir ve bireysel bir çalışmadır. Devlet kurumlarına yaptığım kişisel girişimlerimde pozitif bir gelişme sağlayamamam,Türkiye'de Podoloji alanında kurulmuş ilk resmi organizasyon olan Podoloji Derneğini kurmamı sağladı.”

2008 yılında merkezi Ankara olan Podoloji Derneğin amacı, Podolojinin Türkiye’de de Üniversite düzeyinde tüm Dünyada olduğu gibi bir eğitiminin  olmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra uzman Podologların mesleki istihdam sağlanması ile Ülkemizin ekonomik ve sosyal alanda ilerlemesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Podoloji Derneği, bilimsel eğitimle yetişecek donanımlı Podologların, problemli ayağa farklı yaklaşım biçimleri ile koruyucu önleyici,tedavi edici bakış açısıyla Ülkemiz insanlarına  maksimum fayda sağlamalarını amaçlamıştır.

Bu hedefler doğrultusunda 2007 yılında tıp meslekleri sözlüğünde Podolog meslek tanımının yapılması için çalışmalar yapmış Türk Meslekleri sözlüğüne Podolog tanımının yapılmasını sağlamıştır.2008-2009 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumuna(MYK), Derya Çoban Podoloji Derneği Başkanı olarak, Podolog Meslek Standardının hazırlanması ve eğitim seviyesinin belirlenmesi için kapsamlı bir dosya ile müracaatta bulunmuştur. Bu çalışma, sayesinde Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı kendi aralarında yapmış oldukları protokol ile; tıp meslekleri çalışmalarını Sağlık Bakanlığı yürütmesine almış olup, Podoloji mesleğinide bu yürütmeye dahil etmişlerdir ve  Dünyada Podoloji eğitim ve uygulamalarını içeren dosyayı Sağlık Bakanlığı devralmıştır.  

Sağlık Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar neticesinde;Avrupa Uyum yasaları çerçevesinde,Avrupa’da olan ve Türkiye’de mesleki icrası yapılan,Kanunu veya eğitimi olmayan birçok mesleğin çalışmasını 6225 sayılı kanunla yapılmıştır. Bu kanunun içerisine  PODOLOG'luk mesleğide alınmıştır.

Podolog Kanunu,Türkiye’de  daha önce eğitimi verilmeden Meslek Kanunu oluşmuş ik Sağlık mesleğidir.Bu konuda toplumsal fayda sağlamak amacı ile başladığımız yolculuğun başarısı; Üniversitelerin Podoloji bölümüne ilgi göstererek bölüm açmaları ve Bülent Ecevit Üniversitesinde açılmış olan Podolog  Yüksek eğitim programı(Master) ve Doktora Programı  yüksek öngörümüzle Ülkemiz adına nekadar doğru bir iş yaptığımız konusunda bizi gururlandırmaktadır.

2009-2011 yılları arasında Sağlık Bakanlığı ve Podoloji Derneği’nin yoğun toplantıları ve istişareleri sonucu 06/04/2011 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede  6225 sayılı kanunla Podoloji mesleği resmi bir unvan kazanmıştır. Aşağıdaki eklerde  Podoloji Derneğinin,Sağlık Bakanlığıyla yürüttüğü çalışmaların bazı Resmi evraklarını görebilirsiniz.

1532595304-1.jpg
1532595322-2.jpg
1532595335-3.jpg
1532595353-4.jpg