Podolog Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522.pdf   

Podolog,

 a) Ayak sağlığı ve korunmasına yönelik farkındalık geliştirilmesi çalışmalarında görev alır.

 b)  Sağlıklı bireylerde; medikal ayak bakımı yapar ve bu konuda eğitim verir.

 c)  İlgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak; tırnak protez uygulamaları, bandaj, sargı, parmak yastıkları ve ayak destekleri uygulamalarını yapar, ayak sağlığı sorunlarının, tırnak patolojilerinin ve nasırların değerlendirilmesi, önlenmesi ve tedavisinde görev alır