Dernek Çalışmalarımız

 • 20 Kasım 2007 tarihinde Gazi Üniversitesi, MEF Salonu’nda ‘Batık Tırnak Tedavisi’ üzerine gerçekleştirdiğimiz başarılı bir seminer düzenledik. Bu seminere birçok üniversite öğrencisi ve öğretim üyesi katılım gerçekleştirmiştir.
 • Podoloji Derneği kurulmadan önce Derya Çoban’ın şahsi olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na müracaatı ile Türk Tıp Terimleri sözlüğünde PODOLOJİ ve PODOLOG tanımı yapılarak kayıt altına alındı.
 • Ulusal meslek standardı oluşturulması için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve karar veren sektör komitelerinde görev almak için ve Podolog meslek standardının oluşması için MYK’ya dosyamızı teslim ettik
 • Sağlık Bakanlığı’na Podolog mesleğinin tanımını, Dünya’daki eğitim örneklerini, bilimsel verilerle uygulama alanlarını anlatan ve bu bağlamda Türkiye’de Podologlara duyulan ihtiyaçları anlatan dosyaları hazırladık ve teslim ettik.

Ankara ve diğer şehirlerdeki üniversite yöneticilerine Podoloji eğitiminin içeriklerini ve Türkiye’de Podoloji branşının önemini anlatan toplantılar yaptık.

 • Podologların multidisipliner ekip içinde yer alacağı Endokrinoloji, Dermatoloji, Ortopedi kliniklerinde seminerler düzenledik ve Türkiye'de Podoloji eğitimi verilmesinin hekim ve hastalarının açısında faydalarını anlattık.
 • Sağlık Bakanlığı’yla yürüttüğümüz her aşamasında bulunduğumuz çalışmalarımız neticesinde 06/04/2011 tarih 6225 sayılı kanunun 9.madde(e) bendinde ‘ Podoloji’ ve ‘Podolog’ kavramlarının tanımı yapılmıştır. Podolog meslek kanunumuz T.C Resmi gazetesinde yayınlamış ve yürürlüğe girmiştir. Podolog Kanunu Türkiye’de eğitimi verilmeden meslek kanunu olan tek sağlık mesleğidir. Bu konuda toplumsal fayda sağlamak amacı ile başlattığımız girişimimizin başarısı ve üniversitelerin Podoloji bölümüne ilgi göstererek bölüm açmaları, doğru bir iş yaptığımız konusunda bizi gururlandırmaktadır.
 • Podoloji Meslek Yönetmeliği’nin hazırlanması için komisyon katılımcılarının belirlenmesi ve Sağlık Bakanlığı ile Podoloji Meslek Yönetmeliği’nin hazırlanması. Kanun öncesi Podologluğa ait iş ve işlemleri yapanların hak kaybını gidermek için (2011-2015 tarihleri arasında) birçok kurumla (TBMM, Sağlık Bakanlığı gibi) yazışmalar ve görüşmeler yapılmış ancak yeterli çoğunlukta insan olmaması nedeni ile bu çalışmadan pozitif bir netice alınamamıştır.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile 1.Basamak Sağlık personeli olarak Sağlık Yaşam Merkezlerine Podolog atanmasına ilişkin çalıştay birçok farklı branşta sağlık çalışanı ve STK başkanlarının da katılımı ile gerçekleşmiştir. İlgili birime podoloji odası fiziki koşulları, ergonomi, çalışma saatleri gibi konuları içeren dosya teslim edildi

 • 6. Ankara Aile Hekimliği Kongresi ve Umyos 2018 Sempozyumlarında sunum yaptık.
 • UDAİS, Uluslararası Podoloji Deneyimi başlıklı sunumla Podolojinin Dünyadaki ve Türkiyedeki tarihi ile ilgili sunum yapılmıştır.
 • Kurucumuz Derya Çoban Azerbaycan'da düzenlenen UMYOS 2018 kongresine katılım sağlamışlar ve sunum gerçekleştirmişlerdir.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilileri  ile 19  Ekim tarihinde,birçok sağlık mesleğinin yeterlilik seviyesi belirlenmiştir.Sağlık Bakanlığınında katıldığı toplantıya,seviyeleri belirlenen Sağlık meslekleri temsilcileri STK ile  Üniversitelerin ilgili alan Bölüm hocaları ve sendikalar katılım sağlamıştır.Mesleki Yeterlilik Kurumunda yapılan toplantıya , Resmi davetli olarak toplantıya Podoloji Derneği  başkanımız Podolog Derya ÇOBAN katılım sağlamıştır. Toplantı sonucu sizlerin paylaşımına sunulmuştur.

Podoloji Derneği Çalışmasının Bulunduğu Yayınlar