Podoloji Derneği Görev ve Sorumlulukları

 • Podologların mesleki uygulamalarının sınırlarını belirleyen meslek yönetmeliğinin eksik yönlerinin giderilmesi için,Sağlık Bakanlığı ile çalışmaları sürdürmek,
 • Podologların işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının oluşturulması, kamuda çalışacak Podologların özlük haklarının belirlenmesi,çalışmalarını yürütmek, 

 • Teknik, lojistik, organize, idare ve mesleki eğitim alanlarında yurt dışındaki derneklerle Ulusal ve Uluslararası meslek standartlarını temel alarak iş birliği kurmak ve bu yabancı derneklerin uzun yıllara dayanan tecrübelerinden ve faaliyetlerinden Türkiye Kanun Hükümlülükleri çerçevesinde faydalanmak.
 • Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Amerika'da ücretsiz görevlendirdiğimiz koordine grupları ve firmalar aracılığı ile en kısa sürede üyelerimize ve mesleki arkadaşlarımıza gereken her türlü mesleki desteği Ulusal ve Uluslararası standartlarda sağlamak ve ileriye dönük projeler gerçekleştirmek
 • Podolog mesleki eğitimini; Dünyada ve teknolojideki güncel ortamlara uygun olarak geliştirmek, Türkiye’de Podolog meslek standardını, Avrupa Birliği statülerine uygun olarak yükseltmek, AB sürecindeki ülkemizin alanımızdaki çalışmalarının Uluslararası alanda tanıtımını yapmak.
 • Meslekî alan ve sektörler arasındaki yatay ve dikey geçişler için gerekli yeterliliklerin belirlenmesini, ilgili ve sorumlu kurumlarla iş birliği kurarak gerçekleştirmek.
 • Diğer ülkelerdeki benzer derneklerle iş birliği yapmak, hizmet satın almak, projeler geliştirmek ve uygulamak, eğitim, araştırma, konferans, seminer ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
 • Üniversitelerde daha fazla Podoloji bölümünün açılması için çalışmalarda bulunmak ve bu konuda teknik destek vermek. Üniversitelerin gerekli bölümleriyle iş birliği içerisinde olmak.
 • Mesleki alanda ilgili sağlık, mali, iş güvenliği konularındaki mevzuat ile idari ve teknik gereklilikleri ilgili kurumlarla iş birliği yaparak üyelerine ulaştırmak ve uygulanmasını sağlamak.
 • İşverenler, çalışanlar, stajyerler ve öğrencilerin yaşam standartlarını yükselterek, sağlıklı, hijyenik bir ortamda ve yükümlülükleri çerçevesinde çalışabilmelerinin temellerini kuvvetlendirmek.
 • Meslek standartlarının kurum tarafından ne şekilde geliştirildiği ve güncellendiğinin takibini yapmak ve kurumla iş birliği içinde olmak, üyeleri ve bilgi almak isteyen alakalı kuruluşlara bilgi paylaşımı yapmak.
 • Bireyin hayat boyu öğrenme ilkesine uygun olarak kendisini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik etmek ve meslekte ilerleme imkanlarını belirten güncel bilgileri üyelere iletmek.
 • Türkiye’de mesleki eğitimleri, kursları ve seminerleri, basında Ulusal ve Uluslararası normlara uygun olarak ilgili kurumlar iş birliği çerçevesinde organize etmek. Yurt içinden ve yurt dışından görevlendirilecek mesleki uzmanlar aracılığı ile bu eğitimlerin verilmesini sağlamak.