Podoloji Derneği Planlamaları ve Hedefleri

  • Podologların mesleki uygulamalarının sınırlarını belirleyen meslek yönetmeliğinin eksik yönlerinin giderilmesi için,Sağlık Bakanlığı ile çalışmaları sürdürmek,
  • Podologların işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının oluşturulması,Kamu da çalışacak Podologların özlük haklarının belirlenmesi,çalışmalarını yürütmek,

Podoloji Derneğimiz, Ulusal meslek standartlarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacı ve kapsamı çerçevesinde meslektaşlarımıza her türlü desteğin düzenli ve güncel bir ortamda verilebilmesi için çalışan, gelişen çağdaş bir Türkiye için, önemli ve gerekli bir mesleki sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimizin, meslektaşlarımızı, Uluslararası platformda başarı ile icra ve temsil edilebilmesi için gereken finansal, teknik, lojistik, idari ve organizasyon kaynaklarının ilgili ve sorumlu devlet kurumlarımız tarafından sağlanmasını talep ederiz.

Mesleki eğitim, güncel bilgilendirme, seminer ver kurslar organize etmek ve sunmak. Güncel meslek konularını kapsayan ‘Dernek Meslek Dergisi’ yayımlamak ve üyelerine ücretsiz dağıtmak. Devlet, Sivil Toplum Kurumları, üniversiteler ve diğer mesleki öğretim yüksek okulluları iş birliği aracılığıyla projeler basında mesleki eğitimin standartlarının genişletilmesi ve güçlendirilmesi çalışmalarını yürütmek. Derneğimizin Ulusal ve Uluslararası mesleki fuarlarda temsil edilmesi.