Podoloji Bilimi

Podos- (ayak) ve -loji (bilim) eklerinin birleşmesiyle türemiş bir terim olan podoloji, ayakda oluşan hastalıkları tanımlayan ve ayakların sağlıklı bakımı ile ilgili çalışmaları kapsayan bir bilim dalının bugünkü adıdır. Türkiye'de tıbbın nispeten yeni bir alanıdır. Sağlık bakım uygulamalarında tıp biliminin gelişmesinde önem arz etmektedir.

Ayağın fizyolojisi, anatomisini, mekaniğini ve patolojisini anlama ve hastalıklarının teşhis ve tedavisini amaçlayan ayak problemlerinin engellenmesine ve klinik ayak problemlerininin hafifletilmesini amaçlayan sağlık hizmeti alanıdır. "https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/podology 15.02.2018 22:25"

Podologun çalışma alanı temelde ayağın Dermatolojik ve Ortopedik kısmi müdahalelerini içermektedir. Meslek, hekimlik alanına ait olmamakla birlikte, kendi başına yöntemsel olarak tedavi edici ve bağımsız çalışmayı kapsamaktadır. Podolog, temel olarak doktorun müdahale alanını destekleyici ve tamamlayıcı yönde çalışmaktadır.